България от Авитохол до Аспарух

Авитохол е легендарен български владетел. С него започва Именникът на българските ханове: „Авитохол живя триста години. Родът му бе Дуло, а годината Дилом Твирем“. Според текста той се възцарява в годината Дилом („Змия“), месец Твирем („Четвърти“), съгласно древнобългарския календар. Според тълкуването на Васил Златарски това е 146 година, а според Петър Добрев – 165 година. Самото име Авитохол, според тълкуванието […]

Более

Болгарские правители и местные пейзажи приветствуют гостей гостиничного комплекса «Симона»,

Начиная с осени, гостей гостиничного комплекса ”Симона“ будут встречать восемь болгарских правителей. Экспозиция, именуемая ”Гости из прошлого“, с мастерством изображенная на стенах первого этажа отеля, напоминает о славном прошлом нашей родины. Представлено 14 сюжетов, отображающих развитие Болгарии, начиная со времени правления хана Кубрата, за которым следует эпоха Золотого века, вплоть до темных веков Османского владычества и пробуждения болгар благодаря вкладу […]

Более

България – Розовата долина на Европа

В България има област, намираща се южно от Стара планина, получила названието си Розовата долина в средата на 19-ти век от традициите в отглеждането на маслодайна роза. Всяка година в първите дни на юни в Долината на розите се отбелязва Празникът на розата.  Казанлък, есчитан за столица на Розовата долина. Там е изграден и историко-етнографският комплекс „Кулата“, където туристите могат да […]

Более

Траките – главни герои в творбите на Омир

В Античността географското понятие Тракия обхваща територията от Карпатите на север до Черно море на изток, от р. Вардар на запад до Егейско море и части от северозападна Мала Азия на юг, а етнонимът „траки“ обозначава многобройното население, обитавало тези земи. Една от хипотезите за произхода на траките e, че са дошли от североизток около 1500 г. пр.н.е., смесвайки се със завареното предтракийско население. Години по-късно са се обособили в отделни групи […]

Более