Проектът ГОСТИ ОТ МИНАЛОТО е част от мисията на Хотел Симона Комплекс да популяризира България като културна дестинация с дълбоки исторически корени!
Проектът „Гости от миналото” изобразява изрисувани образи на български владетели до 13 век и дейци в освободителните движения от 18 и 19 век , хронологично подредени по стените на коридора според епохите и годините на своето съществуване! Историята на българският народ ясно доказва житейската мъдрост, че възходите и упадъка вървят ръка за ръка във вечен кръговрат на живота! Цялата композиция предлага един по различен поглед върху историческите факти, като при едно целенасочено проследяване на стенописите наблюдаващият може да „преживее” и да осъзнае през какви времена е преминала българската душа, изпитанията и трудностите на които е била подложена. Все неща, които сякаш остават неразбираеми за съвремието! Целият проект има за цел, събирайки историческите факти на едно място, да допринесе за по емоционално разбиране към народо-психологията на българският народ!