От векове българите – един от най – старият сред европейските народи, живеят в благословена земя, където в последните десетилетия на VII в. изграждат своята европейска държава на юг от река Дунав. През следващите три века те успяват да споят най- голямата и устойчива общност на Балканите, която обхваща разнородни елементи от историко – географските области Мизия, Тракия и Македония. След християнизацията на българите през далечната 864 г. настъпва „златно хилядолетие” в земите на българите и те развиват впечатляваща култура. Те с успех взаимстват и претворяват най- доброто от хилядолетните селски и балкански традиции.

част 1

Въпреки, че в края на XIV в. България пада под иноверска мюсюлманска власт, българите с цената буквално на много страдания и жертви, успяват да запазят своята християнска вяра и традиции като не предават своите и начина си на живот! Чак до Освобождението си през 1878г. българите остават най – голямата, най- трудолюбивата и най – проспериращата селска общност в европейските територии на Османската империя. Ето защо българския народен бит и фолклор демонстрират една невероятна протяжност назад във вековете. В обредно отношение те обхващат и античните, а дори и праисторическите времена! През българските земи минават многобройни пътища, свързващи Близкия Изток с Европа. По българските многобройни пътища минават много пътешественици, от които западноевропейските дават различни описания и рисуват сцени от живота, бита и обредността на местните българи, както по всекидневието, така и техните сватби, кръщенета, лазаруване, коледуване, кукерски игри, нестинарски танци, сватбени обичаи и други…!!! Особено впечатление винаги прави българската носия! Тя удивлява заради многото везани багри, с които са обшити краищата на полите и ризите, около шията, и краищата на ръкавите на ризите, по коланите и престилките, по кърпите с които обвиват косите си! Но това, което най – много впечатлява европейските пришълци е красотата и грацията на българките, подчертана от пищните везани дрехи и накити със сребърни и златни пфенниги, отрупани с пръстени, украшения за косите и главите – като истински принцеси!

гости от миналото

„Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!”
Българска народна поговорка