Детското ателие има за цел да създаде арт атмосфера, в която децата да могат да рисуват, да моделират, да създават 3D изображения, но заедно с това да научат повече за народните обичаи, традиции и занаяти на българите. Историческите и техническите аспекти на заниманията са по-малко за сметка на наблагането на опита с работа с малки станчета, къдели, глинени и пластелинени модели на български и древно-български знаци и други. Заниманията се осъществяват в механата на Хотел Симона Комплекс.

Очаквайте новите дати скоро!