Bulgarische Herrscher und heimische Landschaften begrüßen die Gäste des Hotelkomplexes “Simona”

Acht bulgarische Herrscher werden die Gäste von Hotelkomplex “Simona” im Herbst begrüßen. Die Ausstellung “Gäste aus der Vergangenheit” ist kunstvoll an die Wände des ersten Stocks des Hotels gemalt und erinnert an die glorreiche Vergangenheit unserer Heimat. 14 Sujets, die die Entwicklung Bulgariens von Khan Kubrat, über das Goldene Zeitalter, bis zum Dunklen Zeitalter der osmanischen Herrschaft und dem Erwachen […]

Lesen Sie mehr

България – Розовата долина на Европа

В България има област, намираща се южно от Стара планина, получила названието си Розовата долина в средата на 19-ти век от традициите в отглеждането на маслодайна роза. Всяка година в първите дни на юни в Долината на розите се отбелязва Празникът на розата.  Казанлък, есчитан за столица на Розовата долина. Там е изграден и историко-етнографският комплекс „Кулата“, където туристите могат да […]

Lesen Sie mehr

Траките – главни герои в творбите на Омир

В Античността географското понятие Тракия обхваща територията от Карпатите на север до Черно море на изток, от р. Вардар на запад до Егейско море и части от северозападна Мала Азия на юг, а етнонимът „траки“ обозначава многобройното население, обитавало тези земи. Една от хипотезите за произхода на траките e, че са дошли от североизток около 1500 г. пр.н.е., смесвайки се със завареното предтракийско население. Години по-късно са се обособили в отделни групи […]

Lesen Sie mehr