• 26

  я

  Гости от миналото – част 1

  От векове българите - един от най – старият сред европейските народи, живеят в благословена земя, където в последните десетилетия на VII в. изграждат своята европейска държава на юг от река Дунав. През следващите три века те успяват да споят най- голямата и устойчива общност…

 • 24

  я

  ВЪВЕДЕНИЕ

  ГОСТИ ОТ МИНАЛОТО Скъпи приятели, Тази тема за всички ни е еднакво болезнена и натрапчива, а може би съзнателно избирайки чужди на нас нрави и традиции се опитваме да избягаме от онази необяснима тежест, с която свързваме подсъзнателно историята, традициите и дори националната ни идентичност.…