Казват, че когато Господ разпределял земите, на всеки народ дал парче земя каквато поискал.

Докато стигне българите земята била раздадена. Чудил се какво да им даде и накрая решил – откъснал едно малко парче от РАЯ !

***

За да уважаваш себе си трябва да познаваш рода и историята на народа си! Народ, които не познава миналото си няма бъдеще!!!